Церковь в Гулбене

Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze” Gulbenes draudze

 

Draudze „Jaunā paaudze” Gulbenē dibināta 1992.gada 22.maijā.

Regulārie dievkalpojumi notiek ceturtdienās 18:00 un svētdienās 10:00.

 

Draudzes ēka atrodas Dzelzceļa ielā 1 (bijusī Dzelzceļa poliklīnika) pretī dzelzceļa stacijai. Blakus atrodas autoosta.

 

Ļoti cieša sadarbība izveidojusies ar biedrību „Ecclesia”, kuras mērķi:

kristīgo vērtību popularizēšana un nostiprināšana sabiedrībā

radīt priekšnoteikumus bērnu un jauniešu potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai

 

Laika periodā no 2004.–2007.gadam kopīgi esam apmaksājuši pusdienas skolās 39 bērniem no maznodrošinātām ģimenēm.

 

Mūsu draudzes muzikanti (levīti) piedalījās CD „No sirds uz sirdi” izveidošanā.  

2007.g. 08.septembrī Gulbenes pilsētas stadionā notika mūsdienīgās kristīgās mūzikas festivāls „Tabernacle”.

 

Lizuma pagastā 2 reizes mēnesī (piektdienās) notiek jauniešu šūnas. Praktiskās nodarbības bieži notiek brīvā dabā. Jaunieši piedalās talkās.

 

Dievkalpojumi Balvos notiek katru svētdienu 14:00 Brīvības ielā 29

 

 

 


Церковь Новое поколение