Конференция «Стражи на стенах». Рига, 22-25.11.18.